VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG THCS ĐỒNG KHỞI-TÂY HÒA-PHÚ YÊN

Trường THCS Đồng Khởi tiền thân là Trường THCS Hòa Thịnh, thành lập năm 1977, hai năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phòng. 

Nhằm nâng cao công tác giáo dục truyền thống trong trường học, ngày 21/8/2003, Sở GD&ĐT Phú Yên ra công văn số 815/GD-ĐT về việc đặt tên trường mang tên danh nhân anh hùng dân tộc, liệt sỹ cách mạng. Trên cơ sở đó, ngày 12/11/2003, Chủ tich UBND huyện Tuy Hòa đã ký Quyết định số 1034/QĐ-UB  đổi tên trường THCS Hòa Thịnh thành trường THCS Đồng Khởi. Kể từ đây, nhà trường chính thức mang tên một phong trào cách mạng lớn của nhân dân Hòa Thịnh nói riêng và nhân dân huyện Tây Hòa nói chung.

Ba mươi lăm năm qua, nhà trường đang từng bước phát triển trên những chặng đường đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng có nhiều thuận lợi. Nhà trường nỗ lực phấn đấu trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, có uy tín đối với cha mẹ học sinh và nhân dân

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020 nhằm định hướng phát triển, xác định mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển của nhà trường để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.

 

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG: 

1. Tầm nhìn.

Đến năm 2020 trường THCS Đồng Khởi là trường có uy tín, có chất lượng giáo dục cao; là nơi GV và HS không ngừng đổi mới, sáng tạo và luôn khát vọng vươn tới tầm cao mới

2. Sứ mệnh.

Tạo dựng môi trường giáo dục nền nếp, thân thiện, hiện đại, hiệu quả, giúp HS phát triển toàn diện

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường. 

- Nhân ái                         - Chất lượng

- Kỷ cương                       - Hiệu quả

- Thân thiện                     - Sáng tạo

4. Phương châm hành động:

Vì chất lượng giáo dục